BİR BÖLGENİN YATIRIM DEĞERİNİ BELİRLEYEN KRİTERLER:

GABORAS’tan alınan bağımsız araştırma verilerine göre, Topkapı bölgesi yatırım değerleri kriterlerine göre Beşiktaş-Levent hattı ile benzerlik göstermektedir.

İki bölgenin de arz/talep, değer, ulaşım, projeler ve plan parametreleri üzerinden incelendiğinde konut yatırım puanı 74/100 olarak çıkmaktadır.

Topkapı bölgesinin konut tarafındaki hareketliliği yeni başlamakta olup, yatırımcının değer değişimi açısından avantajlı bir bölgedir.

Üniversiteler, hastaneler, kamu kurumları ve İstanbul için kritik ulaşım sistemlerinin kesişme noktası olması, Topkapı’ya çok önemli bir lokasyon avantajı sunmaktadır. 

 

 

gaboras